Hírajánló

Pállay-Kovács Szilvia
energia- és lélekgyógyász, művészettanár, képzőművész

1966-ban születtem, Tanárképző Főiskolát és az Iparművészeti Egyetemet- Vizuális kommunikáció szakon- végeztem. Tanultam az ELTE-en kulturális antropológiát és világvallásokat. Két éves akkreditált képzésben parapszichológus- energiagyógyász diplomát szereztem, majd 4,5 évig tanítottam ugyan itt. Két fokozatig megismerkedtem a prana-nadi val is, de elsősorban a zen és a taoizmus életszemléletét, meditációtechnikáit gyakorlom. 
Tudom, hogy minden- legyen bármilyen apró is- amit jóvá alakítok és felemelek, a fényt növeli a világban és a lelkemben. Számomra az alkotás, a tanítás a gyógyítás misszió.  
Isteni adománynak tekintem kezemben a művészetet. Hitem szerint, a gyerekek és a művészet hozhatja el az emberiségnek a megújulást, a fény korát, a jobb világot. 
Festek, grafikákat készítek, könyveket illusztrálok és kiállítok évente 1-2 alkalommal. 
Képeim itt láthatóak: www.pkszilvia.hu„
Kétagyféltekés”rajz-festés tanfolyamokat tartok, saját pedagógiai módszerekkel, feladatokkal, kis létszámú csoportokban. A fő szempontjaim az alkotás örömének átadása, a személyiségfejlesztés, koncentráció, kreativitásfejlesztés és beépítettem a teremtő vizualizáció valamint a két agyfélteke harmonizálásának meditációit.
Már 7 éve foglalkozom az új generációs gyermekekkel, e témában 2015. decemberében megjelent a könyvem a Bioenergetic Kiadó gondozásában: Indigó-kristály gyermekeink alkotásaik tükrében. 
.
Megnézhető előadásaim a témákban:
 https://www.youtube.com/watch?v=OJ_-S5wUHkM  
           Pállay Kovács Szilvia Beszélgetés kristálygyerekekkel 2

  https://www.youtube.com/watch?v=5H9XHJsQaFA
           Pállay Kovács Szilvia Beszélgetés kristálygyerekekkel

 https://www.youtube.com/watch?v=2X69QtwJylM
           Pállay Kovács Szilvia - A szellemi evolúció gyermekei 1.flv- 5.flv

 https://www.youtube.com/watch?v=lS83aP4r4SY
           Művészinterjú - Mabel Katz (hooponopono) és Pállay Kovács Szilvia Budapesten

-    Kaló Televízió, Kaló Jenő internetes TV. csatornája, riportbeszélgetés 2016. március.
-    Civil Multimédia internetes TV.csatorna: Pállay Kovács Szilvia előadásai.

Tevékenységeim:

•    Ép lélekben ép test – gyermekeknek 

CSILLAGSZEMŰEK, TEHETSÉGES GYEREKEK, EXTRA SZENZITÍV GYEREKEK, INDIGÓGYEREKEK, ARANYELMÉJÜEK, KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGŰ GYEREKEK, KREATÍV GYEREKEK,  KRISTÁLYGYEREKEK,  HIPERAKTÍV GYEREKEK, AUTISZTIKUS TÜNETEKET MUTATÓ GYEREKEK                                                                                                       ilyen nevekkel illetjük őket, a mostani új gyerekgenerációt. 

A segítő program számukra, 6-14 éves gyermekeknek szól, melyben ötvöződik a pedagógia, gyermeklélektan, a gyermek agykontroll és meditáció valamint a kreatív rajzolás-festés. Mivel a gyermekek lelkéhez vezető út a festés, rajzolás és a zene, ezek segítségével oldom, gyógyítom lelki-testi problémáikat, blokkjaikat, zavaraikat. Pl. a stresszt, a szorongást, az önértékelési problémákat, a félelmet, a speciális képességeikből fakadó zavartságot. Segítséget nyújthatok a családi, szülői konfliktusok kezeléséhez, megoldásához. 
Képzőművészeti, pedagógiai-tanári és lélek-energiagyógyász végzettségeim valamint több mint húsz éves tapasztalatom gyermekek és fiatalok tanításában összeépült egy sajátos módszerbe. Lényege a bizalmas, szeretetteljes beszélgetés, együtt alkotás, a gyógyító meditáció és a zene.                                                       
Egyéni szükség szerint a meditációk alatt oldom a lelki, energetikai blokkokat, kezelem a lelki sebeket, tisztítom a csakrákat és aurákat. Meg is tanítom az energetikai tisztítás és feltöltődés módszereit. 
Kisgyerekek esetében mindig a családdal/szülővel együttműködve, a gondokat komplex módon átlátva foglalkozom. Hiszen a gyermek a szülők tükre és része, külön kiemelve, csak a gyermekkel foglalkozva heti 1-2 órát, hosszú távon eredménytelen lenne.

Jelen van e valamelyik ezek közül gyermekében vagy önben? 
1.    Piros gondok: Feszültség, stressz, félelmek és alvászavarok, családi vagy iskolai konfliktusok és mindezekből fakadó szorongás, bezárkózás vagy agresszió. 
2.    Kék gondok: szétszórtság, koncentráció zavarok, túlpörgés, a memória zavarai, tanulási nehézségek. Tanulási módszerek hiánya.
3.    Lila gondok: túlzott földhöz ragadtság vagy túlzott lebegés a fantázia /természetfeletti világban. Kiegyensúlyozatlanság, a spirituális vagy energetikai képességek zavarodottsága illetve meg nem értettsége.
4.    Zöld gondok: Nincs is semmi gond, csak a gyermek különlegesen okos, tehetséges, kreatív, lelkes. Különlegesen empatikus, intuitív és csupa szív! Kilóg a környezetéből esetleg egyedül van emiatt. Hogyan értsük meg és hogyan gondozzuk a tehetségét? 
Hogyan óvjuk meg őt a világ durvaságától, az iskola ártalmaitól?
  
A segítő program heti egy alkalom, 120 percben, mely két részből áll:
1.    Tanulási módszerek tanítása, a humán tantárgyakhoz. Koncentrációfejlesztés, kreativitás, lényeglátás és az önálló tanulás készségének kialakítása. Reális önértékelés, önbizalom kibontakoztatása. Az iskola visszásságainak, ártalmainak orvoslása, lelki segítség nyújtás relaxáció, gyermek agykontroll segítségével. 
2.    Művészeti foglalkozás. Zenével összekapcsolt alkotás, rajzolás, festés, különböző technikák tanítása. Célom a gyermeki fantáziavilág megerősítése, a lelki felszabadulás, a szabad alkotás örömének visszahozása, miközben tanul, fejlődik a gyermek.
A csoportok csak 2-6 főből állnak, a személyesség elsődlegessége miatt. Igény vagy szükség szerint egyénileg is foglalkozom a gyermekkel.
•    Létrehoztam az indigó-kristály kerekasztal rendezvényt, Budapesten havi rendszerességgel működik. A fb. on indigó kristály kerekasztal címen megtalálható. 
A mottónkat idézve: 
Ne csak beszéljünk róluk, ne csak a könyvek szóljanak róluk, hanem ők maguk nyilatkozzanak meg! Beszéljenek álmaikról, képességeikről, világnézetükről, gondjaikról, küldetésükről. A főszereplők indigó- és kristály fiatalok/gyerekek. Pállay Kovács Szilvia, bevezető előadásához kapcsolódóan beszélget velük a hallgatóság bekapcsolódásával, kérdéseik megválaszolásával. Fórum, ahol elmondhatják, min szeretnének változtatni, miben segítenek nekünk és a Földnek, hogyan látnak, érzékelnek, írásaikkal, festményeikkel a nyilvánosság elé léphetnek.

•    Előadások: 
Indigó, kristály gyermekek, különleges képességű gyermekek üzenetei és küldetésük. Szándékom a gyerekek bemutatása az alkotásaikon keresztül a megértésük és megfelelő nevelésük érdekében.  A munkásságom saját pedagógusi, művészet tanári munkám tapasztalataiból áll össze. A gyerekekkel rengeteg közös alkotás, bizalmas beszélgetés, meditációk élményei, írásaik, verseik valamint saját indigó-kristály gyermekemtől kapott tanítások adják előadásaim tartalmát. 
Szívesen vállalom vidéken is az előadásokat, mely összeköthető személyes nevelési tanácsadással. A messzebbre utazás révén a hosszabb előadás, 3-4 óra időtartam a praktikus, melybe két előadás tartalma is így belefér.

-    Vidéki előadásaim tiszteletdíja: 25.000-30.000 ft. egyéni megegyezés alapján.             
-    Budapesten belül: 15.000-20.000 ft.
-    Az egyéni terápia, gyermek művészeti foglalkozás: 5000 ft/alkalom.
-    Ép lélekben ép test, heti egy alkalom, 120 percben havi díja 8000-ft/fő. 
-    Felnőtteknek „kétagyféltekés” kreatív rajz-festés tanfolyam, egy hétvégén,              2x8 óra: 16.000 ft.

Legfrissebb cikkem, 
mely a Pedagógiai Szemle című folyóirat felkérésére íródott:

Pállay Kovács Szilvia: A szellemi evolúció gyermekei, az új generáció, a kristálygyerekek.

…Legfontosabb a munkámban, a gyermekek feltétlen tisztelete, szeretete és védelmezése, belső értékeik feltárása, fejlesztése.
Meghatározó fontosságú számomra annak megértetése, hogy mekkora a felelősségünk, szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek abban, hogy mivé nőnek, mivé válnak általunk a gyerekek vagyis milyen lesz a közeljövő társadalma. 
Számomra minden kisgyerek egy csodálatos kis mag és mindegyikük szemében érzem, látom a tiszta fényt ragyogni. De azt is látom, hogyan alszik ki ez a fény azok miatt a hatások miatt, amik érik őket, közvetve, vagy közvetlenül a felnőtt társadalomból.
Tapasztaljuk, hogy a világ nem a harmónia és a szeretet útját követi pl. a fogyasztói társadalom kényszerei, a médiák hatásai, az egymás kifosztására épülő versenytársadalmi felépítés, a természet pusztítása… tehetetlenül nézzük a gyors változásokat, melyeket szerintem csakis a gyerekeken keresztül és a művészetek segítségével fordíthatnánk pozitív irányba. De csak akkor, ha figyelnénk rájuk, ha nem rontanánk el őket! Ha nem hagynánk, hogy a bennünk meggyökeresedett negatív dolgokat örökítsük át nekik a mindennapokban. Sajnos, leggyakrabban újratermeljük mindig azt, ami nem előre visz, ami nem az univerzum harmóniáját és nem a szellemi-lelki fejlődést szolgálja. 
Pedig előttünk a megoldás, az új generációban! De gyakran még azt sem tudjuk elérni, hogy legalább ne nyomjuk el a képességeiket, a finom, érzékeny lelkivilágukat, vagyis ne ártsunk nekik. A gyerekek abban a világban kénytelenek élni, amit mi felnőttek teremtünk nekik, azzá válnak, amivé mellettünk lehetnek. Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen generációt nevelünk. Olyat, aki kiutat mutat, vagy olyat, aki a mostani világba zár bennünket és csak ismételjük általuk a hibáinkat. A társadalmi egyenlőtlenségek és hibák újratermelődése történik, avagy szellemi, lelki megújulás az új szellemiségű indigó, kristály ifjúság által.  
Én hiszek bennük, sőt csak e különleges új gyerek-ember típus felülkerekedésében látom az új világ lehetőségét. 

Nyolc éve kezdtem e témakörrel foglalkozni, amire a tanári munkám során tapasztaltak, az e témában olvasott könyv és egyes pszichológiai esetleírások késztettek. Megbízható szakirodalma még igen kevés, viszont sok történet, megfigyelés, különös élmények a gyerekekkel bőségesen olvashatók. A hitelességük persze számomra is sokszor megkérdőjelezhetők. Több mint huszonöt éve gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozom, művészettanárként és művészetterápiát alkalmazó gyermek lélekgyógyászként. 
Biztosan állítom, hogy az utóbbi 6-8 évben tanított gyerekek egy jó része különleges. Máshogy reagálnak, más módon lehet őket nevelni, irányítani, 2-3 évvel érettebbek, kreatívabbak, felelősségteljesebbek a kortársaiknál és a 8 évvel korábban ismert gyerekek csoportjainál is. Jóval kifinomultabbak az alkotásaik, a színviláguk és a bennük lévő mondani való. Természetesen minden gyermek a társadalmunkban érték és a jövőt képviselik. Az, hogy típusokat látunk elkülönülni, nem rangot vagy magasabbrendűséget jelent, viszont felismerni a másságukat, segíteni és pozitív jelenségként értékelnünk rendkívül fontos!                   Ők más életfeladattal születtek, ők lehetnek a követendő példaképek vagy a jó vezetők egy közösségben. Az emberiség számára nagyon fontos, égetően időszerű és csodálatos üzeneteket adnak át. Életükkel, viselkedésükkel, reakcióikkal utat mutatnak, példát jelentenek! Szemünk előtt történik az emberiség szellemi evolúciója. Átvisznek minket egy magasabb értékrendű, magasabb dimenziójú világba, akkor, ha fogadjuk és észrevesszük.

Milyenek is ők? Intelligensek, magas erkölcsi érzékkel rendelkeznek, kicsi koruktól kezdve. Viselkedésükkel vagy a találó mondataikkal tükröt tartanak elénk, a negatív tulajdonságainkkal pl. álarcainkkal, önámításainkkal, önteltségünkkel szembesítenek minket. Elvetik a képmutatást, nem tudják megérteni a hazugságot. Nem értik az irónia humorát sem, mert a másik személy bántását, lekezelését látják benne. Finom, tiszta, harmonikus szeretetenergia árad belőlük, ezért nagyon jól érezzük magunkat a közelükben, gyógyítóan hatnak ránk. Nincs bennük előítélet, ítélkezés, se mások elnyomásának motivációja, még versenyezni sem hajlandóak a társaikkal. Más szomorúsága árán nem akarnak győzelmet vagy nyereséget.  
Vannak köztük sokan, akik teljesen tudatosan elmondják életfeladatukat, hogy miért jöttek a Földre, sőt honnan születtek és hogyan választották ki a szüleiket. Látnak a „harmadik szemükkel” vagyis van egy extra érzékeny, intuitív képesség bennük, valamint az energiák érzékelése vagy látása, erős empátia készség, mellyel szó szerint a vesénkig látnak! Napjainkban a gyerekek kb. 50%- a már az új világ emelkedettebb, tisztább rezgéseit képviselik. Nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy leadjuk a felsőbbrendű felnőtt attitűdünket a gyerekekkel szemben, helyette kölcsönös tanítói legyünk egymásnak. Ne a felnőtt hatalmi pozíciójából neveljük őket, hanem társunknak tekintsük, a kölcsönös szeretet és tisztelet alapján. Ne akarjuk őket bepréselni a régi, vegetáló, pénzközpontú, képmutatásra, egymás kifosztására és az erőszakra épülő világunkba, hanem mi változzunk hozzájuk! 
Váljunk olyanná, mint ők, váljunk kristályfelnőttekké!

Szándékom, a novemberben megjelent könyvemmel és előadásaimmal valamint a havonta rendezett indigó- kristály kerekasztal rendezvényemmel, szem elé tárni az indigó- és kristálygenerációt. Mert így kapunk teljes képet korunk ifjúságáról, valamint nagy segítséget adhat a gyerekeket nevelők számára ez a tisztán, tisztábban látás. 
Minden gyermekünk értékes, megmentésre vagy továbbsegítésre van szükségük.                             Ne felejtsük el, a világot, amelyben ők kénytelenek élni, mi, az előző nemzedék teremtettük számukra! Reménykeltő, hogy az indigó- és kristály fiatalok komoly feladatnak tekintik a többiek felemelését, jó irányba terelgetését, a természet, a föld megsegítését, jó szándékkal, szeretettel, lelkesen téve mindezt. 

Az indigóknak nevezett fiatalok zöme a 1980-as évektől születnek. Ők olyanok, mint a gyertya fellobbanása a sötétben: radikálisak, gyorsak, ébresztőek. Megdönteni hivatottak a tisztességtelenül működő kormányzati, oktatási és jogi rendszereket. Ahhoz, hogy mindezt véghezvigyék, igazságharcosnak, temperamentumosnak és elkötelezettnek kell lenniük. A baráti társaságaikban is arról beszélnek, filozofálnak, hogyan lehetne megváltoztatni jó irányba a világot, mi az élet értelme, vagy a vallások ősi bölcseleteit vitatják meg, vagy a háborúk okait keresik, olvasmányaikat megbeszélik és ilyen témájú filmeket néznek, majd elemeznek. Mindezt már általában tizenegy éves, kiskamasz koruktól. A kristálygyermekek még korábban, már öt-hatévesen igen komolyan foglalkoznak a világ sorsával, a Föld helyzetével. Mivel az indigógyerekek kollektív célja egy új, becsületes világ alapjainak megteremtése, a hazugságokat jelző belső detektoraik veleszületettek. Az indigógyerekek képtelenek alkalmazkodni a számukra nem megfelelő, hamis vagy etikátlan helyzetekhez. Nincs meg bennük az alkalmazkodóképesség, ami megvédené őket a konfliktusoktól. Képtelenek figyelmen kívül hagyni az érzelmeiket. Érzékeny lelküknek az ingergazdag környezet mellett főleg szabadságra van szüksége. E nélkül sajnos elvesztik önmagukat. Amit nehezen viselnek, eltérítheti, összezavarja őket, elsősorban a következők: 


1. az értékrendek körüli bizonytalanság, az etikátlanság 
2. a média által közvetített manipuláció és erőszak 
3. a hihetetlenül nagy túlkínálat mindenben, a zűrzavar.
4. a kicsi kortól versenybe, megmérettetésbe kényszerítés 
5. az őszinte egymásra figyelés, érzelmi nyitottság és a szabadság hiánya. 
A lelkük annyira más értékrendet képvisel, mint a lassan átalakuló, múltba hulló jelen életfelfogás, hogy segítség nélkül nem találják meg sem a helyüket, sem hiteles szerepüket.

A kristálygyerekekre jellemző, hogy különös rokonszenv és vonzódás fűzi őket az élővilághoz, a természethez. Ha mentesülnek az erőltetéstől sokan vegetáriánusok, s az állatokat az emberiség kistestvéreinek tartják. Kisgyermek kortól empatikusan, telepatikusan beszélnek az állatokkal, sőt a fákkal.
A természet, az erdő, a víz, a tűz, a föld a legtermészetesebb közeg számukra. Megfigyelésem szerint nincs számukra visszataszító állat, se béka, se rovar, nincs koszos sár, vagy pocsolya! Ezt mi neveljük beléjük, bár nem nagyon veszik át és kellemetlenségeket okoznak vele. Pedig az igazság náluk van! Mert ők EGYSÉGTUDATBAN élnek, egyek a természettel, a csillagokkal, a játékaikkal, társaikkal, a mesékkel is azonosulnak, s ez a tudat meg is marad bennük fiatal felnőtt korukra is.  Alkotnak, építenek, mesét írnak, berendezik a saját környezetüket. Számukra csak bizonyos emberi viselkedés és az ember által gyártott szenny a visszataszító. Furcsa, de több gyermekre jellemző, hogy viszolyognak, sőt félnek a földből jövő csövektől vagy csatornáktól. A vízcsapból sötét energiákat-lényeket érzékelnek kijönni, több esetben láttam, hogy a csapvizet nem isszák meg vagy nem nyitják meg egyedül a vízcsapot! Az egyik kislány „ varjúhájnak„ nevezte a lényt aki a vízcsapban élt. Óvodás korában egyedül sose nyitotta ki a csapot, nem itta a csapvizet. Egy idősebb lányka szintén nem itta meg a csapvizet, ( ez ma 18 évesen is így van) azt mondja, kiskorától látta milyen rossz, sötét energiákat hoz magával a csapvíz, mindazt amit a csöveken átfolyva összegyűjt. Minden szabad vizet, forrást, havat, ásványvizet gondolkodás nélkül iszik. Gondoljunk Emoto professzor kimutatásaira, a víz energiatároló képességére. Kimutatta jégkristály fotókkal, hogy a gondolataink, érzelmeink vagy zenék hogyan változtatják meg a vízkristályok szerkezetét. 
Az erdőben, vízpartokon gömbenergiákat és tündéreket látnak, rajzolnak le. Képesek kezükkel érzékelni és akár beszélgetni velük. A kérésemre szívesen lefestik, lerajzolják, amit érzékelnek, lelkesen elmesélik az új élményeiket, felfedezéseiket annak a felnőttnek, akiről tudják, hogy megérti őket. 
A kristály gyermeket ha értetlen, rá nem figyelő, vagy kemény, teljesítmény centrikus közeg veszi körül, csendesen elvonul, önbizalmát veszti, allergiát, betegségeket produkál vagyis sérül lelkileg. Ezekkel bizony tanítanak minket. Elsősorban arra, hogy önmagukért szeressük őket, ne a teljesítményük alapján, engedjük el az előítéleteinket és elvárásainkat. Ne akkor szeressük őket és büszkélkedjünk velük, ha kiváló eredményt érnek el a tanulásban vagy a sportban. Azt üzenik, hogy: „Az vagyok, aki vagyok. Önmagamban értékes embernek tekintsetek! Ne attól függően szeressetek, hogy mennyire felelek meg a külvilág elvárásainak és mennyire másolom a ti felnőtt világotokat!” 
Ezek a gyerektípusok nem fogadják el a felsőbbrendű, poroszos nevelési attitűdöt, a hatalom, a rang számukra semmit nem jelent. De a szeretet, az őszinteség, az igazi tudás, az alkotás igen! Ez számukra a tiszteletre méltó példakép. Általában nagyon korán összefüggő mondatokban beszélnek, saját magukról, gondolataikról meglepő őszinteséggel. Igazságlátásuk és bölcsességük meghökkentő tud lenni számunkra. Megnyilvánul a küldetéstudatuk is: a világ jobbá tétele, a gyengék megvédése, a Föld tisztelete, megóvása, az élet csodálata, az egységtudat és szívvezérlés. A körülöttük élő emberek jóvá változtatása vagy segítése naponta megnyilvánul bennük. 
Több gyermekkel való beszélgetésem igazolja, hogy még leszületésük előtt ezeket megtervezik, a szülőket kiválasztják, aszerint, hogy milyen életfeladatot szeretnének teljesíteni életükben. Tehát tervezetten választanak helyszínt, szülőt és testi állapotot. Minél magasabb tudatszinten áll a lélek, annál önállóbban választhat és tervezhet. Azt mesélte több gyermek egymástól függetlenül, hogy a születésük előtt fentről lenéztek és sok csillagfényű pontnak látták a Földön az embereket. Egyikük például elmondta, hogy ahogy a Földet nézegette, valamelyik fénypontból meleg, vonzó érzés jött, mint a mágnes vonzása. Ráfigyelt erősen és akkor érezte, hogy ő lesz az édesanyja, aki a világra hozza, majd így az édesapát is megkereste. Csak akkor tud megfoganni egy lélek az édesanyában, ha egyezik az energetikájuk, ha azonos rezgés, vonzás szinten vannak. Daninak van emléke ötéves korában a magzati koráról: amikor még alig volt, annyira kicsi volt az anyukájában, akkor az anyuka szemével nézett és a torkában csúszdázott. Vagyis a kis lélek az anyukán keresztül tanulta a fizikai létezést, tapasztalgatta a helyet, az otthont, ahova születni fog. Többen lefestették a csillag utat – a Tejutat – amin lejöttek. 
A továbbiakban, könyvemből kiemelve, ezek a gyerekek szólnak, verseikben, rajzaikban.

Pállay Flóra, 9 éves

Szélrázta virága 
Szélrázta virága, dől fűre, fára.
Sápadt arca nem virít, 
Nem mozgatja széltépte leveleit.
Megküzdök a téllel! 
Suttogja a szája, de már belátja, nem bírja szívvel. 
Szeme lezárul, teste elájul, de a menny kapuja kitárul.
Fent újra boldog és ünnepel,
Az Ég betakarja felhőlepellel. 

Horváth Gergő, 10 éves
Baleset után

Tudod milyen érzés látni magadat? 
Amint vérbe fagyva, a sírás szorongatja torkodat? 
Mint egy pofon, úgy jön az igazság, felfoghatatlan nemlétezés során. 
„Csak egy kis ütközés volt, egy koccanás! 
Beüthettem a fejem, ez puszta hallucinálás” – gondolod,
De itt már szinte nem is létezel, mert majdnem senki sem érzékel.
Esti árnyak között elvegyülni, 
Szerettektől suttogva elbúcsúzni, utálatos szorongás. 
Hazavágyás: „Olyan, mint egy rémálom. 
Megbénulván nincsen maradásom!” 
És elmész angyalokkal egy új otthonba, örök napfény országába. 
Hol már biztonságban vagy. Hol mindenki öröme nagy. 
Hol otthon érezheted magad és már semmi gondod nem akad.

„Fénypontból és csillagból teremtődtem”
Többen gyerekek elmondták, hogy mielőtt embernek születtek, fénypontok, fényemberek voltak és akkor mindent átláttak, értettek. Az egységből kiválasztódnak, így lesznek a „különlegesek”, akik öntudattal és fizikai testtel rendelkeznek. Kérdeztem a leszületés előtti emlékeiket, majd még régebbieket, a világ teremtéséről, a Teremtőről. Az egyik gyermek gyönyörűen fogalmazott: „Az utolsó dolog, amit tudni lehet, hogy a világ emlékezetének energiája teremtett meg mindent.”

A következő rajz egy első osztályos kisfiú, Ákos rajza. Rengeteg ilyen témájú kis grafikát rajzolt az utóbbi két évben. Teljesen egyedül a szobájában rajzolgatja, minden külső instrukció nélkül.

„Egy óriási szűrő, ami kiszűri a sok mocskot, sok rosszat, a háborút is…lecsepegnek a tiszta jóság dolgok.”
 

Facebook oldalunk

Az oldal QR kódja